Driehoek

EPA-U

 

In navolging van consumentengoederen, zoals witgoed en auto's is het sinds 1 januari 2008 verplicht ook gebouwen te voorzien van een energielabel. De verplichting van dit label geldt onder andere voor kantoorpanden met een groter gebruiksoppervlak dan 1000 m2. Het label dient overhandigd te worden bij verkoop, verhuur of een grote verbouwing van het gebouw. Het energielabel geeft de energiezuinigheid van een gebouw weer met als doel inzage te krijgen in de hoeveelheid CO2-uitstoot. Een goede zaak voor ons milieu dus!

Gecertificeerd

Het energielabel kan worden verkregen door het inschakelen van een gecertificeerde EPA-U (Energie Prestatie Advies voor de Utiliteit) adviseur. Als een van de eersten in Nederland is Smits van Burgst gecertificeerd voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. Dat wil zeggen dat ons bureau volgens de BRL (Beoordelings Richtlijn) 9500-3 en -4 het energielabel en het maatwerkadvies kan en mag afgeven.

EPA-U en Maatwerkadvies

Het energielabel is een indicatie voor de fysische kwaliteit van uw kantoorgebouw. Hierbij wordt uitgegaan van het theoretische energiegebruik van het pand. Aan de hand van die gegevens worden er globale energiebesparende maatregelen voorgesteld. Als u echter wilt weten wat de gevolgen van de energiebesparende maatregelen zijn voor uw energielabel (dus CO2-uitstoot), kunt u kiezen voor het maatwerkadvies. In het maatwerkadvies wordt gekeken naar uw actuele energiegebruik. Aan de hand van dit actuele energiegebruik in relatie tot het resultaat van het energielabel volgen opnieuw energiebesparende maatregelen. Deze maatregelen zijn nu ook getoetst op economische haalbaarheid.

Ons certificaat is zichtbaar via de volgende link: http://www.kiwa.nl/upload/certificate/00090572.pdf