Driehoek

Commissioning van technische installaties

De commissioning is de fase tussen het ontwerpen van een installatie en het gebruik van de installatie. Ten aanzien van informatie is deze fase cruciaal. Met de ontwerpgegevens gaat het commissioning team aan de slag. De informatie gegenereerd tijdens het ontwerp wordt tijdens de aanleg aangevuld met gegevens ter verificatie en gesorteerd. Voor de gebruiker van de installatie is dit overdrachtspakket de basis om het onderhoudssysteem op te zetten.

Is deze schakel tussen het ontwerp en het gebruik onvolledig of ongestructureerd dan kan onderhoud, ongeacht de visie, het systeem of de inzet nooit optimaal zijn. De kritische factor in het geheel is dat de bouwfase vaak van start gaat terwijl het ontwerp nog onvolledig is. Een goed document-managementsysteem met dito projectorganisatie dient dit op te vangen. De samenwerking van het multidisciplinaire constructieteam met het commissioningteam en de bijbehorende informatiestromen bepalen of het proces effectief en efficiënt verloopt. Een goed gestroomlijnde organisatie met een goed gestructureerd commissioning-plan kan niet alleen veel geld en tijd besparen tijdens de aanleg maar komt ook de beschikbaarheid ten goede en geeft een besparing op de operationele kosten.

 

 

Commissioning is het proces gericht op de kwaliteitsbeheersing en prestatieborging van (klimaat)installaties. Dit proces begint bij de start van een project met een commissioningplan en beschrijft de organisatie en uitvoering van kwaliteitsborging in alle fasen. Bij bestaande installaties is commissioning gericht op het in stand houden van de goede werking en het verifiëren van geleverde prestaties.

Het doel van commissioning is om gedurende de aanleg van een installatie te verifiëren en vastleggen dat equipement, systemen en/of bedrijfsmiddelen voldoen aan de ontwerpspecificatie en dat de aanleg vakkundig geschiedt. Verificatie van conformiteit wordt bereikt door het uitvoeren van inspecties, controles en tests. Commissioning is een complex gebeuren waarbij verschillende partijen op de bouwplaats een rol spelen. De commissioningorganisatie dient daarom voor aanvang van de installatieactiviteiten te worden opgezet.

De commissioning bestaat uit de volgende fasen:

 • voorbereiding;
 • systeemdefinitie;
 • maken testpaketten;
 • uitvoeren controles;
 • start op voorbereidingen;
 • functioneel testen;
 • opstarten met nazorg;
 • overdracht.

Wordt de commissioning op de juiste wijze uitgevoerd dan resulteert dit in:

 • reductie bouwtijd en aanlegkosten;
 • geen of weinig nawerk;
 • directe beschikbaarheid na oplevering;
 • basis voor onderhoud.