Driehoek

BIM (Bouwwerk Informatie Model)

 

Het Bouwwerk Informatie Model (BIM) biedt een manier van ontwerpen en bouwen waarbij het gebouw als 3D-model in de software wordt opgebouwd. In de bouw is het maken van prototypen bijna niet mogelijk. Het gebouw zelf is meteen het prototype, dit werkt fouten en dus kostenoverschrijding in de hand.

Binnen een bouwproces werken zeer veel verschillende partijen samen om te komen tot het uiteindelijke resultaat. De rollen en verantwoordelijkheden van deze partijen verschuiven regelmatig. Ook de omgeving is continu in beweging. De grote hoeveelheid partijen en gegevens binnen een project en de dynamiek daarvan maakt dat de kans op faalkosten groot is. BIM is de oplossing die maakt dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel.

Smits van Burgst heeft jarenlange ervaring op het gebied van 3-dimensionaal installatieontwerp (rekenen en tekenen) en gebouwsimulatie. De voordelen van integraal en conceptueel ontwerpen worden al vele jaren toegepast. De gereedschappen om met alle bouwpartners gezamenlijk te werken bestaan minder lang.

Revit is de meest gebruikte ontwerpomgeving op dit moment. Voor het ontwerpen van installaties maken wij gebruik van de rekenkracht en productmodellen van MagiCAD.

Admea is, als volle dochteronderneming van Smits van Burgst, distributeur van de MagiCAD software en daarmee is dus alle expertise betreffende BIM modelleren letterlijk binnen handbereik!