Driehoek

Beveiligingsadvies

De volgende diensten behoren tot onze dagelijkse activiteiten:

 • Security audits en/of risicoanalyse
 • Maken van procesanalyses
 • Uitwerken van integraal beveiligingsplan
 • Adviseren van beveiligingsmaatregelen (bouwkundig, technisch en organisatorisch)
 • Detachering
 • Traject DHM uitvoeren en/of begeleiden
 • Uitwerking van technische beveiligingsmaatregelen in ontwerpen en bestekken
 • Directievoering/projectmanagement
 • Geven van gebruikers- en technische trainingen
 • Testen en controleren van technische beveiligingsinstallaties
 • Uitwerken van organisatorische beveiligingsmaatregelen
 • Ontwikkelen van plannen voor bedrijfshulpverlening en ontruiming (inclusief crisismanagement en –communicatie)
 • Begeleiding van implementatie van de beveiligingsorganisatie
 • Opzetten en beheren van incidentendatabase
 • Verzorgen van presentaties op het gebied van veiligheid en beveiliging
Op basis van incidenten en onder tijdsdruk kiezen beslissers binnen een organisatie vaak voor ad-hoc maatregelen. Dit zijn vaak oplossingen die niet vanuit een integrale visie zijn benaderd waardoor niet het volledige rendement uit de gekozen oplossing behaald wordt. Hoge vervolgkosten en incidentherhaling zijn het gevolg.

Smits van Burgst is een onafhankelijk adviesbureau en niet verbonden aan leveranciers of installateurs, hierdoor bent u gegarandeerd van een onafhankelijk advies.

De basisoplossingen van beveiligingsvraagstukken vormt het bedrijfsproces. Met de procesbeschrijving van een organisatie als uitgangspunt kunnen eventuele risico’s hierop benoemd worden. De risicoanalyse wordt daarna getoetst aan de bestaande situatie in de organisatie, waardoor snel en gestructureerd een status-quo van de beveiligingssituatie is te maken.

Voor de uitwerking van beveiligingsmaatregelen maakt Smits van Burgst Beveiliging gebruik van het preventiewiel. Binnen dit preventiewiel is aandacht voor beleid, organisatie, voorzieningen en cultuur. De samenhang tussen de elementen vormt de kwaliteit van beveiliging. In de visie van Smits van Burgst Beveiliging is techniek hierin een hulpmiddel en werkt ondersteunend aan de organisatie.

Smits van Burgst Beveiliging werkt de maatregelen verder uit in technische en organisatorische beveiligingsadviezen.