Driehoek

Onafhankelijk installatieadviseur

Aandachtsgebieden:
 • Installatieadvies
 • Beheer en onderhoud
 • Brandveiligheid
 • Gebouwprestatie
 • Beveiligingsadvies

Binnen deze aandachtsgebieden worden de volgende diensten aangeboden:

 • Studie en onderzoek
 • Opstellen van programma's van eisen
 • Het maken van (gefaseerde) ontwerpen en bestekken
 • Ramingen, begrotingen en kostencontrole
 • Het verzorgen van aanbestedingen
 • Directievoering tijdens uitvoering, montage-inspectie, oplevering en nazorg
 • Beheer en begeleiding van onderhoud
 • Beoordeling onderhoudstoestand gebouwinstallaties
 • Keuringen en inspecties
 • Projectmanagement

Smits van Burgst is een middelgroot, onafhankelijk adviesbureau en is één van de toonaangevende ingenieursbureaus. De brede kennis binnen het bureau maakt het mogelijk installatietechniek, duurzaamheid en bouweconomie in samenhang te adviseren. In de loop van de jaren hebben wij onze kennis en ervaring van alle mogelijke gebouwgebonden installaties toegepast. Hierbij is ons streven om de mens centraal te stellen zodat mens, gebouw en omgeving optimaal op elkaar afgestemd worden

Vanzelfsprekend staan energie, veiligheid en comfort centraal in het ontwerpproces. Door het betrekken van onderhoud en beheer in onze adviezen kunnen wij de gehele levenscyclus van gebouwen overzien. Duurzaamheid is verweven in onze manier van werken.  

Uitgangspunt voor ons is dat installaties altijd ondersteunend zijn aan de te huisvesten organisatie. Het primaire proces van de gebruiker en kwaliteit staan voorop. Smits van Burgst ambieert een transparante en meedenkende samenwerking met alle betrokken partijen. Door simulatie en visualisatie worden ontwerpen tot leven gebracht en geoptimaliseerd. Hierdoor wordt zicht in het onzichtbare gegeven.

Smits van Burgst adviseert in zowel Nederland als andere Europese landen. Wij nemen deel in First Q Network, een internationaal netwerk van ingenieursbureaus