Driehoek

Hoogspanning

 

Smits van Burgst heeft hoogspanningsdeskundigen in dienst die gecertificeerd zijn om als ‘Installatieverantwoordelijke’ en ‘Werkverantwoordelijke’ conform NEN-EN 50110/NEN3840, namens de opdrachtgever, op te treden. Onder de taken van een ‘Installatie- en Werkverantwoordelijke’ vallen onder andere het maken van schakelbrieven, het beoordelen en uitvoeren van schakelhandelingen en verantwoordelijkheid dragen dat de benodigde veiligheidsmaatregelen worden genomen. Op deze manier kunnen opdrachtgevers werkzaamheden onder eigen beheer uit laten voeren zonder zelf de kennis in huis te hoeven hebben maar door deze dienst in te huren bij Smits van Burgst.