Driehoek

Zoetermeer, 28 april 2014

Verduurzaming gebouw Lightline aan de Houtsingel in Zoetermeer

Smits van Burgst

Sinds 2012 is Smits van Burgst betrokken bij de renovatie van het gebouw Lightline aan de Houtsingel 5-83 te Zoetermeer. Dit markante gebouw is goed zichtbaar vanaf de A12 en bestaat uit zes bouwdelen.

De eigenaar wil, voor de aanwezige en potentiële nieuwe huurders, het gehele complex, zowel bouwkundig als installatietechnisch, een hoogwaardigere uitstraling geven. Hiertoe is men bezig een energieprestatieverbetering te realiseren van een G-label naar een A-label. Tevens wordt het verduurzaamd volgens BREEAM-NL In-Use.

Smits van Burgst heeft recentelijk een vervolgopdracht gekregen voor het ontwerp en de uitvoeringsbegeleiding betreffende de renovatie van twee verdiepingen en de entree. Na deze renovatie voldoet het gerenoveerde deel aan een A-label.


Zoetermeer, 26 maart 2014

Smits van Burgst weer op het NVTG congres aanwezig

Smits van Burgst

Op 10 en 11 april 2014 zal het NVTG congres plaatsvinden in de Oosterpoort in Groningen met als thema Creatiek, nieuwe perspectieven!

Opdrachtgevers van Smits van Burgst zoals o.a. Reinier de Graaf, AMC, VUMC, Groene Hart Ziekenhuis, Philadelphia en Careyn zullen daar aanwezig zijn.

Wij hebben een stand dus indien u aanwezig bent kom graag even langs.

Voor meer informatie zie de NVTG website.


Zoetermeer, 10 maart 2014

Uitvoeringsbegeleiding nieuwbouw Hilton Schiphol

Smits van Burgst

Op Schiphol Centrum wordt momenteel druk gewerkt aan het nieuwe Hilton Amsterdam Airport Hotel. Het betreft een omvangrijk bouwproject met een omvang van circa 40.150 m². De nieuwbouw zal het huidige Hilton hotel vervangen en wordt voor het huidige Hilton hotel gerealiseerd. De bouw is begin 2013 gestart en de oplevering is verwacht voor medio 2015.

Het nieuwe Hilton hotel krijgt 23 vergaderzalen, 433 kamers, een restaurant en bar, spa en fitness, een groot atrium met lobby en een ondergrondse parkeergarage met 138 parkeerplaatsen. Een overdekte promenade verbindt het hotel rechtstreeks met de terminal van de internationale luchthaven. Het nieuwe Hilton hotel komt op een prominente plaats langs de toegangsweg naar de terminal en wordt een echt icoon voor de luchthaven.

De nieuwbouw is een belegging en ontwikkeling van Schiphol Hotel Property Company, een onderneming van Schiphol Real Estate. Smits van Burgst begeleidt de uitvoering van de werktuigkundige installaties in opdracht van Schiphol Hotel Property Company.

De bouw is in volle gang en is live te volgen.


Zoetermeer, 18 februari 2014

Raamovereenkomst provincie Zuid-Holland

Smits van Burgst

Provincie Zuid-Holland heeft voor de komende twee jaar een strategisch partner gevonden voor technisch advies. In combinatie met Smits Van Burgst gaat Stevens Van Dijck op basis van een raamovereenkomst de provincie ondersteunen in vastgoed- en huisvestingszaken.

We zullen daarmee strategisch partner van de provincie zijn en de provincie begeleiden in haar regisserende rol en taakuitvoering bij het aansturen van leveranciers op het gebied van Vastgoed en Huisvesting. Taken die hieronder vallen zijn bouwmanagement alsmede het adviseren over het technisch onderhoud van gebouwen en installaties. Behalve adviseren zullen we ook de uitbesteding en aansturing van het onderhoud begeleiden.

Concrete plannen zijn de implementatie van een flexibel kantoorconcept. Als gevolg daarvan zullen de gebouwen van het provinciehuis in Den Haag verbouwd en gerenoveerd worden. Dit gebeurt in zeven fases. De ontwerpfase is reeds gestart en de uitvoering van fase één start in september 2014.

In de raamovereenkomst is de combinatie Stevens Van Dijck| Smits Van Burgst beoordeeld op hun visie op strategisch partnerschap en visie ten aan zien van kwaliteitsborging, het Nieuwe Werken, lerende organisatie, bouwmanagement, MVO en doelmatigheid.

De raamovereenkomst is 16 januari 2014 ondertekend. Een mooie start van het nieuwe jaar!

 


Zoetermeer, 15 augustus 2013

Groot aantal geslaagde Integrale Inspecteurs en Adviseurs

Smits van Burgst

Na een intensief scholingstraject aan de Haagse Hogeschool zijn 7 medewerkers van Smits van Burgst (en gelieerde partners) geslaagd voor hun diploma Integraal Inspecteur Vastgoed (RgdBOEI) en 2 medewerkers voor het diploma Integraal Adviseur Vastgoed (RgdBOEI).

Het scholingstraject heeft bijgedragen aan het actualiseren van de kennis op het gebied van wet- en regelgeving en het integrale karakter van de RGD BOEI methodiek.

Smits van Burgst beschikt na dit succes over een groot aantal ervaren en gediplomeerde inspecteurs en adviseurs in alle disciplines (B, W, E en T).


Zoetermeer, 1 juli 2013

Gunning aanbesteding RgdBOEI

Smits van Burgst

Smits van Burgst heeft na een succesvolle inschrijving op de openbare Europese aanbesteding, de RgdBOEI / NEN 3140 (monumenten-)inspecties gegund gekregen! Dit betekent dat wij komende drie jaar 400.000 m² bvo van het gebouwenbestand van de Rijksgebouwendienst (Rgd) gaan inspecteren.

Hieronder vallen landelijk zeer bekende gebouwen en monumenten waaronder de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief en een aantal musea in Den Haag. Voor de (monumentale) bouwkundige inspecties werken wij samen met Conserf.


Zoetermeer, 25 juli 2013

Consortium Pi2 geselecteerd voor nieuwbouw Penitentiaire Inrichting Zaanstad

Penitentiaire Inrichting Zaanstad

In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de Rijksgebouwendienst consortium Pi2 – een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam en Royal Imtech – geselecteerd voor de nieuwbouw van de penitentiaire inrichting Zaanstad op Hoogtij.

Het consortium Pi2 bestaat uit de volgende partijen:

  • Ballast Nedam
  • Imtech Building Services B.V.
  • EGM Architecten B.V.
  • Smits van Burgst Beveiliging B.V.
  • Fokkema & Partners
  • Mecanoo Architecten B.V.
  • Eurest Services B.V.

Het volledige persbericht is beschikbaar via:

www.rgd.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/artikel/artikel/9441/


Zoetermeer, 12 juni 2013

Uitreiking ISSO-publicatie 55

ISSO Publicatie logo

Vanmiddag werd tijdens het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken de herziene ISSO-publicatie 55 uitgereikt. Steven Mast, bestuurslid NLingenieurs en Arjen Vermeer van sanitair installatiebedrijf Trijselaar Vermeer namen de herziene publicatie in ontvangst uit handen van Oscar Nuijten (ISSO) en dagvoorzitter Eric van der Blom.

In deze herziene ISSO-publicatie 55 zijn voor het dimensioneren van collectieve leidingwaterinstallaties nieuwe rekenregels opgenomen voor woongebouwen, kantoren, hotels en zorginstellingen. De rekenregels geven de maximum moment volumestroom (MMV) voor koud en warm water en het maximum warm water volume (MWW) in verschillende tijdseenheden, zoals bijvoorbeeld per uur of per dag. De rekenregels zijn beschikbaar als praktisch gereedschap in de vorm van Excelbestanden.

Voor meer informatie zie http://www.tvvl.nl/nieuws/website/uitreiking-isso-publicatie-55.


Zoetermeer, 3 juni 2013

Smits van Burgst en BREEAM-NL IN-USE

Provada logo

Naast Experts en Assessoren voor BREEAM-NL Nieuwbouw beschikt Smits van Burgst over Experts voor BREEAM-NL IN-USE

Bovendien zijn we momenteel personeel aan het opleiden tot IN-USE Assessor. Smits van Burgst is nauw betrokken geweest bij het opstellen van het onderdeel energie in de eerste versie van de BREEAM-NL IN-USE BRL (toen nog Bestaande Bouw en Gebruik). Als IN-USE Expert hebben we geassisteerd bij één van de 5 pilotprojecten waarbij zowel een Asset-, Beheer- als Gebruikskwalificatie is behaald. Met de opgedane ervaring kunnen we door het uitvoeren van een pre-assessment gericht assisteren bij het invullen van de vragenlijst uit de BREEAM-NL IN-USE BRL en daarbij adviseren over de mogelijkheden om te komen tot de gewenste kwalificatie.

 

 

 


Zoetermeer, 23 april 2013

NVTG Logo

Smits van Burgst en NVTG

Loek van Houten, adviseur bij Smits van Burgst en voorzitter NVTG Kring Holland Zuid, wil instellingsleden motiveren vaker deel te nemen aan kringbijeenkomsten.

Zie voor interview met Loek van Houten NVTG NIEUWS 2 2013 of download de PDF.


Zoetermeer, 10 april 2013

RGD Logo

Smits van Burgst wederom adviseur voor de Rijksgebouwendienst

Van 2009 tot 2012 was Smits van Burgst de vaste adviseur voor de begeleiding van het onderhoud voor de Rijksgebouwendienst voor alle panden van de RGD in de provincie Zuid Holland en Zeeland. Deze adviesdiensten zijn opnieuw Europees aanbesteed en wij hebben ons wederom weten te kwalificeren als de vaste adviseur voor de komende jaren.

De werkzaamheden bestaan uit de onderhoudsbegeleiding, advies en toezicht ten behoeve van het preventief, correctief en vervangingsonderhoud. Naast het advies over de elektrotechnische, werktuigkundige en transportinstallaties behoort ook het bouwkundig advies tot de opdracht.

De omvang van de portefeuille is 3.000.000 m2 verdeelt over ongeveer 450 panden. Dit zijn onder andere alle Ministeries, alle monumenten en paleizen, alle musea onder beheer van OCW, alle justitiële inrichtingen (gevangenissen, P.I.’s, etc) en rechtbanken, douane kantoren en een aantal RWS panden. In het project zitten ook hele bijzondere complexen zoals het Binnenhof, het laboratorium van het NFI en zeer beveiligde gebouwen.


Zoetermeer, 2 november 2012

Smart Buildings Stand

Belangen, balans, besparen - Smits van Burgst op het Smart Buildings congres

Op donderdag 1 november jl. was het Smart Buildings congres in congrescentrum 1931 te ’s Hertogenbosch.

Smits van Burgst was hier aanwezig met onze beursstand en Steven Mast verzorgde een zeer interessante presentatie voor een van de parallelsessies.

Onderwerp van de presentatie, met als titel "Teveel is ook niet goed", was het zoeken naar zowel de belangen van de verschillende partijen als de balans tussen investeren en achteraf beheren van de soms zeer complexe installaties om voor de betreffende situatie tot een optimale besparing te komen.

Deze presentatie is online te bekijken via http://prezi.com/sfd_pkmp_lnb/smart-buildings/


Zoetermeer, 25 oktober 2012

Smart Buildings

Op donderdag 1 november is het Smart Buildings congres in congrescentrum 1931 te ’s Hertogenbosch. Smits van Burgst is hier aanwezig met onze stand en verzorgt een van de parallel sessies.

Parallel sessie: Teveel is ook niet goed, 14:30 - 14:55 uur

BEST PRACTISES

Steven Mast geeft een lezing over techniek en gebruik aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Soms kan men doorslaan in het massaal installeren, maar dan moet het ook goed gebruikt kunnen worden.

U kunt zich hier inschrijven.

Smart Buildings

Voor meer informatie over het dag programma klik hier of download de brochure.

 


Zoetermeer, 21 oktober 2012

TVVL logo

Certificering tweede BREEAM-NL nieuwbouw assessor

Smits van Burgst heeft de certificering van zijn tweede BREEAM-NL nieuwbouw assessor rond.

Nu op weg van expert in-use naar assessor in-use.

Overzicht van alle assessoren.


Zoetermeer, 28 juni 2012

TVVL logo

Gemiddeld 11% energiebesparing over 70 gebouwen

Deze maand gepubliceerd, in het TVVL magazine van juni 2012, een onderzoek van Smits van Burgst en Royal Haskoning voor CBRE geeft gemiddeld 11% energiebesparing over 70 gebouwen. Voor een directe link naar het artikel klik hier.


Zoetermeer, 19 juni 2012

Evo logo

Smits van Burgst heeft de CMVP certificatie gehaald.

Hiermee kunnen wij het International Performance Measurement and Verification Protocol op een gecertificeerde manier toepassen. Het IPMVP is een leidraad op het gebied van meting, berekening en rapportage van besparingen. Voor meer informatie zie www.evo-world.org


Deventer, 10 april 2012

Witteveen+Bos | Dijkoraad | Smits van Burgst ondertekenen raamovereenkomst Schiphol

Witteveen+Box logo Dijkoraad logo Smits van Burgst logo

Op vrijdag 30 maart 2012 hebben Witteveen+Bos | Dijkoraad | Smits van Burgst een raamovereenkomst met Schiphol Nederland B.V. getekend. De overeenkomst betreft de externe inhuur van kwaliteitstoezicht door Schiphol Group. De looptijd van de raamovereenkomst is drie jaar, met een optie om twee maal een jaar te verlengen.

Voor de uitvoering en het toezicht op toekomstige projecten heeft Schiphol, verdeeld over twee percelen, een raamcontract afgesloten met meerdere partijen, waaronder Witteveen+Bos | Dijkoraad | Smits van Burgst. Om Schiphol optimaal te kunnen bedienen zijn Witteveen+Bos, Dijkoraad en Smits van Burgst een samenwerking aangegaan.