Driehoek

Gebouwprestatie

De volgende diensten behoren tot onze dagelijkse activiteiten:

Smits van Burgst heeft jarenlange ervaring op het gebied van installatieontwerp, gebouwsimulatie en automatisering. De integratie van duurzame technieken in intelligente gebouwen is dan ook een vanzelfsprekendheid en kan er op dit gebied een breed pakket van diensten worden aangeboden.

De afdeling Intelligente Gebouw Systemen toetst de praktijksituaties van de energetische processen in bestaande gebouwen, ontwerpt systemen die voldoen aan de steeds strenger wordende energieprestatienormen, geeft voorlichting op het gebied van energietechniek en biedt ontwerpondersteuning t.b.v. comfort- en brandventilatie door middel van simulatiesoftware. Door expertise in deze technieken zijn we in staat te komen tot een duurzaam installatieontwerp in de breedste zin van het woord.

Wij zijn gecertificeerd voor de BREEAM-NL beoordelingen voor zowel Nieuwbouw als Bestaande Bouw en Gebruik. BREEAM-NL is een verzameling beoordelingsmethoden om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen en bouwwerken te bepalen. De verschillende keurmerken zijn opgebouwd uit diverse credits met betrekking op uiteenlopende duurzaamheidsaspecten. Door onze ruime ervaring op het gebied van installatietechniek en bouwfysica kunnen we naast de mogelijkheid om op te treden als Expert of Assessor, ook voor een groot aantal credits ondersteuning bieden bij het verkrijgen van de benodigde bewijslast:

 • MAN 1 - prestatieborging;
 • MAN 8 - veiligheid;
 • MAN 12 - levenscycluskostenanalyse;
 • HEA 1 - daglicht;
 • HEA 2 - uitzicht;
 • HEA 3 - tegengaan lichthinder;
 • HEA 7 - natuurlijke ventilatie;
 • HEA 10 - thermisch comfort;
 • ENE 1 - CO2-emissie reductie;
 • ENE 5 - toepassing duurzame energie;
 • ENE 26 - waarborging thermische kwaliteit gebouwschil;
 • MAT 1 - materiaal;
 • TRA 5 - vervoersplan en parkeerbeleid.