next previous
page 9 of 10

Renovatie en Datacentre Network Appliance

De Amerikaanse specialist in dataopslag - NetApp - huist in het gebouw Vision Plaza East te Schiphol-Rijk. Het gebouw is eigendom van Chipshol Group.

Location

Schiphol-Rijk

Client

HurleyPalmerFlatt

Nature

Renovatie kantoren
Opstellen bestek, kostenraming en uitvoeringsbegeleiding voor alle installaties.

Simulatie Datacentre
NetApp had de speciale wens geen verhoogde vloer te installeren. Hierdoor moest de koeling voor de racks van boven komen. Hiervoor is een CFD-simulatie gemaakt om de doorstroming van de racks te controleren. Dit heeft geresulteerd in een innovatieconcept voor de ventilatie en koeling van het datacentre.