next
page 1 of 6

Penitentiaire Inrichting De Koepel

De strafgevangenis van Haarlem werd van 1899 tot 1901 gebouwd door justitiearchitect Willem C. Metzelaar, naar het door zijn vader Johan F. Metzelaar reeds in Breda en Arnhem toegepast panopticon-principe. Net als de andere twee koepelgevangenissen heeft dit gebouw een zeer bijzondere plaats in de architectuurgeschiedenis. Het complex omvat de koepelgevangenis, de bijgebouwen (inclusief de voormalige woningen van directeur en adjunct) en het terrein. De gevangeniskoepel is nagenoeg vrijstaand en vormt de kern van het complex: alle andere gebouwen zijn eromheen geschakeld. Het gebouw bestaat uit een hoge ronde hal met een koepeldak met een lantaarn, voorzien van een zinken afdekking.

Location

Haarlem

Client

Rijksgebouwendienst direktie Noord-west, Ministerie van VROM, RGD Directie Projecten

Nature

Scheiden van toegangen t.b.v. personeel en bezoekers
Ontwerp werktuigkundige en elektrotechnische installaties, perimeterbeveiliging, sleuteluitgifte, PZI en branddetectie. Uitvoeringsbegeleiding, kostenbewaking en directievoering.

IBA afdeling
Het maken van een voorontwerp, het definitief ontwerp, het bestek en het verzorgen van de uitvoeringsbegeleiding en het inventariseren van de beveiligings- en brandcompartimenten en het vervangen van de branddetectie.

Opstellen sleutelplan, uitwerking calamiteitenplan, ontwerp, besteksgereed maken en de uitvoeringsbegeleiding van aanpassingen aan de beveiligings- E- en W- installaties.