next previous
page 2 of 12

Wegstation RWS

Het steunpunt wegendistrict, dat ten opzichte van het rijkswegennet gunstig is gesitueerd, heeft een multifunctionele invulling gekregen. Naast een uitrukpunt voor strooiwagens en de opslag van zout is er een werkplaats voor reparaties aan het materieel, een loods voor de opslag van het werkmaterieel van Rijkswaterstaat en een kantoor. Niet alleen Rijkswaterstaat maar ook de provincie Overijssel en de ANWB opereren vanuit deze locatie.

Location

Zwolle

Client

Rijksgebouwendienst

Nature

Ontwerp van werktuigkundige en sanitaire installaties vastgelegd in een STABU bestek en begeleiding in de uitvoering voor deze installaties.
Het werk bestaat uit het ontwerpen, uitwerken, berekenen, tekenen en controle van de door de aannemer ingediende stukken, alsmede het geven van deeladviezen lopende de realisatie van de gebouwen voor de diverse installaties.

Het wegstation bestaat uit een kantoorgebouw van twee verdiepingen waarin opgenomen een vergaderzaal en een kantine en een opslagloods voor strooizout waarin tevens enkele ruimten en voorzieningen voor het personeel en apparatuur zijn opgenomen.