previous
page 6 of 6

Delta Psychiatrisch Centrum

Opstellen van legionellabeheersplannen.

Location

Albrandswaard en Rijnmond

Nature

Het Delta Psychiatrisch Centrum heeft als organisatie 24 locaties in de regio Rijnmond. Voor alle panden zijn de legionellabeheersplannen opgesteld, de technische tekeningen geactualiseerd en is voor het beheer en de controle het gebouwdossier van Admea geïmplementeerd.