next previous
page 2 of 6

Verpleegtehuis en managementcentrum RIVAS

In aanvulling op de door het toenmalige College van Ziekenhuisvoorzieningen/Zorginstellingen vastgestelde eisen, is tijdens het ontwerpproces het nieuwe bouwbesluit ingevoerd, met de nodige consequenties voor de brandveiligheidsvoorzieningen.

Er zijn onder andere de volgende programma's van eisen opgesteld: Verpleegoproepsysteem (VOS); Toegangscontrole en compartimentering patiënten; MER computerruimte, universeel datanet en communicatie infrastructuur; gesloten tv-bewaking.

Location

Gorinchem

Nature

Opstellen programma's van eisen, ontwerp werktuigkundige, elektrotechnische en liftinstallaties. Uitvoeringsbegeleiding, kostenbewaking en directievoering.

Complexiteit van het project
Het project was complex vanwege het gefaseerd beschikbaar komen van terreindelen en het moeten blijven functioneren van de bestaande centrale-installatie in het naastgelegen Beatrix ziekenhuis. Het verpleeghuis heeft afdelingen voor: extramurale en transmurale zorg, somatiek en psychogeriatrisch.