next previous
page 3 of 6

Raamovereenkomst Reinier de Graaf Groep

Zorgservice XL is een samenwerkingsverband tussen het Sint Franciscus Gasthuis en de Reinier de Graaf Groep op het gebied van inkoop, logistiek en de administratie omtrent deze activiteiten.

Location

Delft

Client

Stichting Reinier de Graaf Groep

Nature

Het raamcontract omhelst het ondersteunen bij "kleinere" verbouwingen zoals bijvoorbeeld het verbouwen van een polikliniek of het plaatsen van een medisch apparaat.