next previous
page 3 of 5

Parkeergarage Stadtswerf

De parkeergarage Stadtswerf in Rotterdam heeft een oppervlakte van ca. 4.900 m² en is voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem.

Location

Rotterdam

Client

Wolf Dikken

Nature

In het geval van een autobrand dient het ventilatiesysteem te zorgen voor een situatie waarbij zicht op de brand kan worden gewaarborgd. Door middel van een CFD simulatie is de rookverspreiding in kaart gebracht.

Na oplevering van de parkeergarage is door middel van een warme rookproef het ventilatiesysteem in de praktijk getoetst. De resultaten van dit experiment kwamen overeen met de uitgevoerde CFD berekening.