next previous
page 5 of 6

Penitentiaire Inrichting Bonaire

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ondersteunt sinds 2008 de Nederlandse Antillen om de detentiefaciliteit te Bonaire te laten voldoen aan de internationale wet- en regelgeving. Het bestaande Huis van Bewaring op Bonaire is daartoe gemoderniseerd en uitgebreid naar een capaciteit voor 76 mannen, vrouwen en jeugdigen. De Justitiële Inrichting Caribisch Nederland, locatie Bonaire is zowel een Huis van Bewaring als een strafinrichting. De J.I. Caribisch Nederland, locatie Bonaire valt sinds 10 oktober 2010 onder het beheer van DJI.

Location

Bonaire

Client

DJI

Nature

Voor de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland locatie Bonaire heeft Smits van Burgst de advisering, bestekuitwerking en de uitvoeringsbegeleiding verzorgd voor alle installatietechnische aanpassingen van de verbouw van het bestaande Huis van Bewaring alsmede de nieuwbouw en uitbreiding hiervan. Tevens is een nieuwe portiersloge / centraalpost gerealiseerd. Naast het aanpassen en uitbreiden van de installaties is rondom het complex een ringmuur geplaatst waarop een perimeterbeveiligingsinstallatie is aangebracht naar Nederlandse maatstaven.