next previous
page 4 of 10

Boerhaave Museum

Complex waarvan de kern wordt gevormd door het voormalige Sint-Ceaciliagasthuis dat in 1692 werd omgebouwd tot dol- en pesthuis. Hoogleraar Herman Boerhaave (1668-1738) doceerde in het toen als academisch ziekenhuis dienstdoende complex aan het ziekbed van de patiënten. Het complex bestaat verder uit een aantal in de loop der tijd daaraan en daarbij gebouwde monumenten, zoals een voormalig stadsmagazijn en voormalig hofje met lage huisjes. Het complex is in de jaren tachtig van de vorige eeuw na langdurige leegstand en verwaarlozing ingrijpend gerestaureerd en ingericht voor het Boerhaave Museum volgens plannen van architect Aart Peetoom.

Location

Leiden

Client

Rijksgebouwendienst

Nature

Uitwerken van een integraal plan op het gebied van beveiliging en brandveiligheid, adviseren en uitwerken van het Programma van Eisen tot een Voorlopig Ontwerp tot een Definitief Ontwerp.