next previous
page 11 of 12

Ondersteuning bij deelaspect energie BREEAM-NL BBG

De DGBC is een non-profit organisatie die streeft naar verduurzaming van de bebouwde omgeving in Nederland. Hiertoe zijn voor nieuwbouw, bestaande bouw en gebiedsontwikkeling richtlijnen ontwikkeld voor het toetsbaar maken van de mate van duurzaamheid.

Location

Rotterdam

Client

Dutch Green Building Council

Nature

Ter ondersteuning van de DGBC, bij het opstellen van de richtlijn voor BREEAM-NL BBG, hebben we de credits voor het deelaspect energie getoetst aan de Nederlandse regelgeving en advies uitgebracht om deze beter aan te laten sluiten bij de in Nederland van toepassing zijnde EPA-U richtlijn.