next previous
page 10 of 12

Energiebesparing Zuiderhof II

Het kantoorgebouw Zuiderhof II, oorspronkelijk ontworpen door Architectenbureau Ellerman Lucas van Vugt ten behoeve van ING, is vorm gegeven als een ensemble van twee gebouwen op een wigvormig terrein naast het ING-house aan de ringweg A10 in Amsterdam.

Location

Amsterdam

Client

ING REIM

Nature

Energiesimulaties
Controle van de klimaatinstallaties ten opzichte van de ontwerpuitgangspunten door middel van temperatuuroverschrijdingsberekeningen. Naar aanleiding van deze controles zijn in de garantieperiode door de installateur aanpassingen aan de koel- en luchtbehandeling installatie gedaan.

Huurderswensen
De capaciteit van de centrale luchtbehandelinginstallaties optimaliseren en uitbreiden om aan extra wensen van diverse huurders, waaronder F&C Nederland en ING Business School, te kunnen voldoen. De uitbreiding is gerealiseerd door vertoeren van luchtbehandelingskasten en verzwaren van gkw-pompen. Na de werkzaamheden zijn de installaties opnieuw ingeregeld.

Bodemopslag
Lange termijn opslag van warmte en koude in het grondwater door middel van een aquifer (WKO-installatie) is een relatief complex proces. Smits van Burgst heeft deze verplichte monitoring van de energie- en massastromen begeleid. Naar aanleiding van de monitoring zijn de benodigde rapportages over energie en waterverplaatsing opgesteld. Door over langere periode het functioneren van de WKO-installatie te begeleiding en te monitoren zijn een aantal structurele storingen geidentificeerd waardoor het WKO-proces kon worden geoptimaliseerd.