next previous
page 8 of 10

Werkhaven Waternet

Het nieuwe Waternet steunpunt aan de Papaverweg vormt een bijzondere plek in het toekomstig stedelijk woongebied. Het gebouw heeft een stoere havenachtige architectuur en de bijgebouwen een containerlook. Het landschappelijke aspect van de omgeving is zichtbaar in de erfscheiding van hoog opgaand riet. De rieten gevel toont het duurzame karakter van het gebouw, maar zorgt ook voor een EPC van 1,0.

Location

Amsterdam

Client

Attika Architecten

Nature

Beoordelen van het VO kantoren en volledig ontwerp bijgebouwen, opstellen bestek, maken kostenraming, controle werktekeningen en uitvoeringsbegeleiding van de kantoren en de bijgebouwen.