next previous
page 3 of 10

Renovatie kerk Westvest 90

"Mooie ambiance, schitterende akoestiek, interessante architectuur", zijn veel gehoorde opmerkingen over het kerkgebouw aan de Westvest 90. Deze kerk werd ontworpen door de Delftse hoogleraar Henri Evers, die bekend is door zijn ontwerp van het Rotterdamse stadhuis. Het gebouw dateert uit 1907 en is een Rijksmonument. De Stichting Westvest 90 heeft als doelstelling de instandhouding van dit monument en draagt zorg voor restauratie, groot onderhoud en het beheer. Sinds 1999 organiseert de stichting er kamermuziekconcerten en bemiddelt in het verhuur van het gebouw voor andere culturele evenementen en cd-opnamen.

Location

Schiedam

Client

Stichting Westvest 90

Nature

In samenwerking realiseren van de klimaatinstallatie
Het project omhelsde onder andere de kerkruimte, orgelbalkon en de vleugelberging.
In bouwteamverband zijn de volgende werkzaamheden verricht:
Programma van Eisen vastleggen, ontwerp en uitvoeringsbegeleiding.