next previous
page 4 of 5

CFD simulatie parkeergarage Hovenpassage

Een natuurlijk geventileerde parkeergarage van zes verdiepingen is aan de open gevels voorzien van geperforeerde platen en borstweringen bestaande uit schoepenroosters. Doordat deze elementen een weerstand vormen is de vraag in hoeverre dit de luchtdoorstroming van de garage beïnvloedt.

Door middel van een CFD-simulatie dient de gelijkwaardigheid aan de NEN 2443 te worden aangetoond aangaande het ventilatievoud in de garage. Dit houdt in dat de ventilatiecapaciteit minimaal 3 l/s per m2 gebruiksoppervlak moet bedragen.

Location

Delft

Nature

Volgens KNMI-gegevens is de meest voorkomende windsnelheid en –richting voor de locatie van de parkeergarage 5 m/s vanuit het zuidwesten. Dit scenario is vervolgens gebruikt om de gelijkwaardigheidsstudie uit te voeren.

De parkeergarage is omringd door bestaande bebouwing die het stromingspatroon rondom de garage beïnvloeden. Deze bebouwing is dus meegenomen in het rekenmodel om de werkelijke situatie zo goed mogelijk na te bootsen. Bij windstudies is het van belang om een correct windprofiel te hanteren. In deze simulatie is dan ook gebruik gemaakt van een logaritmisch windprofiel met een ruwheidsconstante zodat de atmosferische grenslaag goed gemodelleerd wordt.

De geperforeerde platen en schoepenroosters zijn gemodelleerd als een weerstand waarbij de drukval over deze elementen afhankelijk is van de luchtsnelheid ter plaatse.

Om te voldoen aan het gestelde ventilatievoud in de NEN2443 dient er ca. 98 m3/s de garage binnen te stromen. De CFD-simulatie wijst uit dat er bijna 500 m3/s door de noordgevel de garage instroomt. Hiermee voldoet de garage ruimschoots aan de minimumeis voor de ventilatiecapaciteit en is de gelijkwaardigheid aan de NEN2443 aangetoond.