previous
page 5 of 5

Comfortsimulatie controlekamer

In een 24-uurs bemande controlekamer is een ventilatieontwerp gemaakt dat gebaseerd is op verdringingsventilatie in combinatie met een klimaatplafond. Het klimaat in de ruimte dient zowel in zomer- als wintersituatie comfortabel te zijn.

Door middel van een CFD (Computational Fluid Dynamics) simulatie wordt inzicht verkregen in de te verwachten temperaturen en luchtsnelheden in de ruimte. Op basis van deze resultaten kan een uitspraak worden gedaan over het comfort.

Nature

In een comfortsimulatie is het belangrijk dat de warmtelasten in de ruimte goed in kaart worden gebracht en op de juiste wijze worden gemodelleerd. De controlekamer wordt bemand door personeel en is voorzien van apparatuur en verlichting wat zorgt voor warmtelast in de ruimte. Het ventilatiesysteem bestaat uit toevoer- en afvoerroosters waarbij op vloerniveau met lage temperatuur wordt ingeblazen. Het klimaatplafond kan de ruimte, naar gelang de situatie, koelen of verwarmen en tot slot is de zoninstraling door de ruiten meegenomen in de berekening.

Deze diversiteit aan componenten zorgt ervoor dat het klimaat in de ruimte wordt bepaald door veel factoren en levert een uitdagende simulatie op.

Een tweetal simulaties (zomer- en wintersituatie) is uitgevoerd voor de controlekamer waarbij kon worden aangetoond dat de comforttemperaturen in de leefzone door het klimaatsysteem op een acceptabel niveau konden worden gehouden.