next
page 1 of 12

BREEAM-NL Nieuwbouw assessment Geusseltbad

Nieuwbouw van zwembad volgens aangepaste BREEAM-NL Bespoke richtlijn.

Location

Maastricht

Client

Gemeente Maastricht

Nature

Het Geusseltbad in Maastricht is het eerste zwembad in Nederland met een BREEAM-NL ontwerp certificaat. Het gebouw is in opzet uitzonderlijk duurzaam met aandacht voor een aanzienlijke beperking van energie- en watergebruik, inpassing in de omgeving en bewust materiaalgebruik.
Om de duurzaamheid van het pand tussentijds aantoonbaar te maken is een BREEAM-NL Nieuwbouw assessment uitgevoerd volgens een Bespoke schema met duurzaamheidsaspecten specifiek voor zwembaden. Voor de ontwerpfase is een certificaat behaald met een ‘PASS’ kwalificatie.