next previous
page 3 of 16

Academisch Medisch Centrum (AMC)

Inventarisatie, inspectie, meerjarenkostenprognoses technische installaties.

Location

Amsterdam

Client

Academisch ziekenhuis

Nature

Opstellen van het beheerplan ten behoeve van de instandhouding van het managementsysteem en aanpassing infrastructuur gekoeld water.

De in 1993 gestarte algemene organisatorische adviezen met betrekking tot instandhouding van het AMC te Amsterdam. Deze ondersteuning bij de herstructurering van een deel van het facilitaire bedrijf heeft mede geleid tot de ontwikkeling van een instandhoudingsmanagementsysteem voor installaties en gebouwen door een werkgroep bestaande uit AMC en Smits van Burgst medewerkers. Iets wat zeker een innoverende activiteit genoemd kan worden. Ten behoeve van het genereren van meerjarenkostenprognoses zijn installaties en gebouwen geïnspecteerd en is de onderhoudsbehoefte geprognosticeerd.

Begeleiding onderhoud van diverse technische inventarisaties, onderzoek energiecentrale/energiebeheer, leiding management energiebedrijf, de invoering van een onderhoudsmanagementsysteem, inventarisaties, inspecties en meerjarenkostenprognoses.

Vergelijkbare activiteiten zijn door Smits van Burgst ook uitgevoerd voor de Technische Universiteit Delft en de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor de Technische Universiteit Eindhoven heeft zich dit beperkt tot ondersteuning van het aanbesteden van onderhouds- en renovatiewerkzaamheden.

Een van de deelprojecten is geweest het vergroten van de koudedistributiecapaciteit van 15 naar 30 MW. Dit project is uitgevoerd zonder verstoring van het primaire proces.

Toepassing InstandhoudingsManagementSysteem (database) door SvB ontwikkeld t.b.v. MOP, managementrapportages en ondersteuning energiecentrale, vervanging koelwatercentrale, schakel- en verdeelinrichtingen.