next previous
page 5 of 10

Museum Meermanno

Diverse aanpassingen en onderhoud.

Location

Den Haag

Client

Rijksgebouwendienst, directie 's-Gravenhage e.o.

Nature

Ontwerp van aanpassingen en verbeteringen voor werktuigkundige, sanitaire, beveiligings- en gebouwbeheerinstallaties. Uitvoeringsbegeleiding, kostenbewaking en directievoering