next previous
page 4 of 6

M.F.I. Flevoland

Nieuwbouw van een justitiële jeugdinrichting voor een particuliere organisatie met 124 plaatsen. Vanaf het schetsontwerp van IAA Architecten is Smits van Burgst betrokken geweest bij de opzet, uitwerking en implementatie van beveiliging en veiligheidsvoorzieningen in techniek en organisatie. Met de gebruiker en architect is in een vroeg stadium beveiliging in het totaalontwerp opgenomen. Binnen de opdracht zijn alle beveiligings- en communicatie-installaties opgenomen inclusief de perimeterbeveiliging.

Location

Lelystad

Client

Justitiële Jeugdinrichting Rentray

Nature

Opstellen en implementeren van een integraal beveiligingsplan, waarin alle technische beveiligingsmaatregelen en de opzet van de beveiligingsorganisatie zijn opgenomen. Hierin opgenomen zijn het ontwerp, projectering, besteksgereed maken en uitvoeringsbegeleiding van de branddetectie, ontruimingsinstallatie en noodverlichting. Tot de werkzaamheden behoorden tevens het uitwerken van de ontruimingstekeningen en het bedrijfsnoodplan.