next previous
page 3 of 6

Penitentiair Complex Scheveningen

Monument in Rgd-categorie II. Van de oorspronkelijke strafgevangenis, zoals die in de periode van 1882 tot 1911 tot stand kwam naar ontwerp van Johan F. Metzelaar en Willem C. Metzelaar, zijn slechts enkele onderdelen bewaard gebleven.
Niet tot het monument behoort de latere nieuwbouw (met restaurant en ziekenhuis) van EGM Architecten, waaronder het gedeelte dat tegenwoordig wordt gebruikt door het Joegoslavië Tribunaal.

Location

Scheveningen

Client

EGM Architecten bv, Dordrecht

Nature

In dit complex heeft Smits van Burgst onder andere het volledige advies voor de volgende deelprojecten gedaan:
Nieuwbouw unit 3 en unit centre inclusief restaurant
Renovatie frontgebouw
Ziekenhuis
Bijzondere behandelafdeling
Opstellen van een masterplan beveiliging, waarin alle beveiligingsinstallaties, de beveiligingsorganisatie en de bouwkundige beveiliging zijn opgenomen. Vanuit dit masterplan worden diverse onderdelen in uitvoering begeleid.