next previous
page 13 of 16

Koninklijke Bibliotheek

Onderhoudsbeheer en uitvoeringscontrole.

Location

Den Haag

Client

RGD, directie Beheer, Den Haag

Nature

Onderhoudsbegeleiding, planmatige vervangingen, inventarisaties, inspecties, meerjarenkostenprognoses, revisietekenwerk.