next previous
page 2 of 16

Sociaal Economische Raad

Het SER-gebouw aan de Bezuidenhoutseweg 60 dateert van 1971. Het is ontworpen door architectenbureau Westerhout, Smid en Cramer. Het gebouw omvat zowel een vergaderzalencomplex als huisvesting voor het secretariaat. Er werken circa 120 mensen bij de SER. De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert het kabinet en het parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal en economisch beleid. De SER roept op tot een "structurele aanpak voor duurzame innovatie". Structureel staat voor consistent, coherent en toekomstgericht.

Location

Den Haag

Client

Sociaal Economische Raad

Nature

Onderhoudsbeheer en uitvoeringscontrole
Onderhoudsbegeleiding, planmatige vervangingen, inventarisaties, inspecties, meerjarenkostenprognoses, revisietekenwerk, legionellapreventie.

Kantoorgebouw
Het vernieuwen en aanpassen van het alle installaties zoals klimaat-, regel-, sanitaire, afvoer-, toegangscontrole-, communicatie- en beveiligingsinstallatie alsmede het gebouwbeheersysteem, onderhoudsbegeleiding, legionella-beheersplan.