next previous
page 3 of 6

Penitentiaire Inrichting Over Amstel

De penitentiaire inrichting Over Amstel, in de volksmond Bijlmerbajes geheten, bestaat uit zes torens van veertien verdiepingen met een grondoppervlakte van veertien bij zes meter. De torens zijn aan elkaar gekoppeld door een centrale gang van 260 meter lengte. Tussen de torens liggen zes luchtplaatsen en drie sportgebouwen. De inrichting beschikt over een capaciteit van 612 ingeslotenen. De leefafdelingen bevinden zich in hoogbouw delen.

Over Amstel en de gevangenis in Maastricht zijn de eerste gevangenissen, gebouwd op basis van de Beginselwet Gevangeniswezen. Het complex is gebouwd in 1978 en de installaties zijn oorspronkelijk ontworpen door Smits van Burgst. In de loop der jaren hebben zich veel wijzigingen in het complex voorgedaan. Echter veel installatietechniek is onveranderd gebleven.

Location

Amsterdam

Client

Rijksgebouwendienst, Centrale Directie, Den Haag

Nature

Onderzoek, ontwerp van alle installaties inclusief beveiliging, coördinatie van het hele project inclusief bouwkundige werkzaamheden.

Het inventariseren van de installatie heeft plaatsgevonden in een complex wat in bedrijf is. De werkzaamheden werden vooraf goed afgestemd met de gebruikersorganisatie en vonden plaats zonder dat contacten met ingeslotenen plaats mochten vinden. In deelprojecten zijn alle bouwdelen van het complex aangepakt. Per bouwdeel vond voorafgaande van de werkzaamheden asbestsanering plaats (inclusief verdeelinrichtingen en technische ruimten).