next previous
page 9 of 12

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Location

Den Haag

Client

RGD, directie Beheer, Den Haag

Nature

Onderhoudsbegeleiding, advies en toezicht ten behoeve van het preventief, correctief en planmatig onderhoud van de elektrotechnische en werktuigkundige installaties. Advies en uitvoeringsbegeleiding voor de vervanging en aanpassingen van de installaties die door de afdeling beheer van de Rijksgebouwendienst zelf worden uitgevoerd.