Certificeringen

Een overzicht van onze certificeringen

Smits van Burgst of zijn medewerkers hebben de volgende certificeringen:

 • ISO 9001:2015 Kwaliteitszorg
 • EPA-U Energieprestatie advisering Utiliteit volgens de BRL 9500
 • BRL 6010:2018 Legionellapreventie-advisering
 • BREEAM-NL Nieuwbouw (Expert en Assessor)
 • BREEAM-NL Bestaande Bouw en Gebruik (Expert)
 • RVB BOEI (Hobéon)
 • Safety Culture Ladder trede 2

Smits van Burgst Beveiliging is gecertificeerd voor:

 • ISO 27001 Informatiebeveiliging
 • UPD voor brandmeldinstallaties
 • UPD voor ontruimingsalarminstallaties
 • UPD voor Integraal Plan Brandbeveiliging (IPB)

EPA-U Energieprestatie advisering Utiliteit volgens de BRL 9500

In navolging van consumentengoederen, zoals witgoed en auto’s is het sinds 1 januari 2008 verplicht ook gebouwen te voorzien van een energielabel. De verplichting van dit label geldt onder andere voor kantoorpanden met een groter gebruiksoppervlak dan 1000 m². Het label dient overhandigd te worden bij verkoop, verhuur of een grote verbouwing van het gebouw. Het energielabel geeft de energiezuinigheid van een gebouw weer met als doel inzage te krijgen in de hoeveelheid CO2-uitstoot. Een goede zaak voor ons milieu dus!

Het energielabel kan worden verkregen door het inschakelen van een gecertificeerde EPA-U (Energie Prestatie Advies voor de Utiliteit) adviseur. Als een van de eersten in Nederland is Smits van Burgst gecertificeerd voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. Dat wil zeggen dat ons bureau volgens de BRL (Beoordelingsrichtlijn) 9500-3 en -4 het energielabel en het maatwerkadvies kan en mag afgeven.

Het energielabel is een indicatie voor de fysische kwaliteit van uw kantoorgebouw. Hierbij wordt uitgegaan van het theoretische energiegebruik van het pand. Aan de hand van die gegevens worden er een globale energiebesparende maatregelen voorgesteld. Als u echter wilt weten wat de gevolgen van de energiebesparende maatregelen zijn voor uw energielabel (dus CO2-uitstoot), kunt u kiezen voor het maatwerkadvies. In het maatwerkadvies wordt gekeken naar uw actuele energiegebruik. Aan de hand van dit actuele energiegebruik in relatie tot het resultaat van het energielabel volgen opnieuw energiebesparende maatregelen. Deze maatregelen zijn nu ook getoetst op economische haalbaarheid.

Ons certificaat is zichtbaar via de volgende link: http://www.kiwa.nl/upload/certificate/00090572.pdf

RVB BOEI (Hobéon)

Om te beoordelen welk onderhoud nodig is, voeren we periodiek inspecties uit volgens de RVB BOEI-methodiek (voorheen RgdBOEI®). De BOEI-inspecties integreren verschillende inspectiemethodes zoals voor brandveiligheid, onderhoud, energie en duurzaamheid tot een integraal inspectierapport.

Benieuwd naar onze projecten?