Certificeringen

Een overzicht van onze certificeringen

Smits van Burgst of zijn medewerkers hebben de volgende certificeringen:

 • ISO 9001:2015 Kwaliteitszorg
 • EPA-U Energieprestatie advisering Utiliteit volgens de BRL 9500
 • BRL 6010:2018 Legionellapreventie-advisering
 • BREEAM-NL Nieuwbouw (Expert en Assessor)
 • BREEAM-NL Bestaande Bouw en Gebruik (Expert)
 • RVB BOEI (Hobéon)
 • Safety Culture Ladder trede 2

 

 

Smits van Burgst Beveiliging is gecertificeerd voor:

 • ISO 27001 Informatiebeveiliging
 • UPD voor brandmeldinstallaties
 • UPD voor ontruimingsalarminstallaties
 • UPD voor Integraal Plan Brandbeveiliging (IPB)

 

EPA-U Energieprestatie advisering Utiliteit volgens de BRL 9500

Sinds 1 januari 2008 is het, in
navolging van consumentengoederen zoals witgoed en auto’s, verplicht om ook
gebouwen van een energielabel te voorzien. Deze verplichting is van toepassing
op onder andere kantoorpanden met een gebruiksoppervlak van meer dan 1000 m².
Het energielabel moet worden overhandigd bij verkoop, verhuur of ingrijpende
verbouwingen van het gebouw. Het doel van het energielabel is het weergeven van
de energiezuinigheid van een gebouw, met als bijkomend voordeel inzicht te
verschaffen in de hoeveelheid CO2-uitstoot, een positieve ontwikkeling voor het
milieu.

Om een energielabel te
verkrijgen, is het nodig een gecertificeerde EPA-U (Energie Prestatie Advies
voor de Utiliteit) adviseur in te schakelen. Smits van Burgst is een van de
pioniers in Nederland op dit gebied en is gecertificeerd volgens de BRL (Beoordelingsrichtlijn)
9500-3 en -4, waardoor ons bureau bevoegd is om zowel het energielabel als het
maatwerkadvies af te geven.

Het energielabel fungeert als
een indicatie van de fysische kwaliteit van uw kantoorgebouw, gebaseerd op het
theoretische energiegebruik. Op basis van deze gegevens worden globale
energiebesparende maatregelen voorgesteld. Voor een gedetailleerd inzicht in de
gevolgen van deze maatregelen voor uw energielabel (d.w.z., CO2-uitstoot), kunt
u kiezen voor het maatwerkadvies. In het maatwerkadvies wordt gekeken naar uw
huidige energiegebruik, waarop vervolgens specifieke energiebesparende
maatregelen worden voorgesteld, nu ook getoetst op economische haalbaarheid.

Ons certificaat is zichtbaar via de volgende link: http://www.kiwa.nl/upload/certificate/00090572.pdf


RVB BOEI (Hobéon)

Om te beoordelen welk onderhoud nodig is, voeren we periodiek inspecties uit volgens de RVB BOEI-methodiek (voorheen RgdBOEI®). De BOEI-inspecties integreren verschillende inspectiemethodes zoals voor brandveiligheid, onderhoud, energie en duurzaamheid tot een integraal inspectierapport.

Benieuwd naar onze projecten?