Projecten

Uitgevoerde projecten door Smits van Burgst

Smits van Burgst is een middelgroot, onafhankelijk adviesbureau en is één van de toonaangevende ingenieursbureaus van Nederland.  Zowel voor de overheid als bedrijven hebben we diverse projecten uitgevoerd. Hieronder staat een overzicht van verschillende projecten waarin wij een rol hebben gespeeld. Omdat veel van onze projecten een vertrouwelijk karakter hebben, is de projectomschrijving beperkt. Wilt u graag meer informatie ontvangen over bepaalde opdrachten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Onderwijsgroep DunaMare

Locatie: Omgeving Haarlem 
Opdrachtgever van SvB: DunaMare 
Opdracht:

DunaMare is de onderwijsinstelling voor 24 middelbare scholen in de omgeving van Haarlem. Samen bieden ze een breed scala aan onderwijsvormen, variërend van praktijkonderwijs tot gymnasium, en van montessorischool tot maritieme academie.In september is Smits van Burgst gestart met het ondersteunen van DunaMare op alle bedrijfsfacetten. Het aanspreekpunt van de afdeling Facilities & Huisvesting, coördineert de ondersteuning bij grotere projecten en voorziening groot onderhoud. Hierbij is een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) essentieel, evenals onze technische expertise.Smits van Burgst ondersteunt DunaMare op het gebied van ontwerp, toezicht, inspecties, beheer van het MJOP en technische adviezen. Er zijn gezamenlijke jaarplangesprekken gevoerd met de scholen om de plannen voor de komende twee jaar af te stemmen en voor te leggen aan het College van Bestuur. Wat dit proces uniek en complex maakt, is dat het plannen cruciaal is, vooral gezien de strakke tijdskaders en de noodzaak om rekening te houden met schoolvakanties voor uitvoerende werkzaamheden.Er zijn teamleden die zich richten op strategische vraagstukken die een breder scala aan scholen betreffen, het MJOP beheren en inspecties coördineren. Tevens is er een aanspreekpunt voor DunaMare en een projectleider op locatie die alle werkzaamheden in goede banen leidt.

DC Huissen

Locatie: Huissen 
Opdrachtgever van SvB: Systabo 
Opdracht: Ontwikkeling van distributie centrum Huissen als BREEAM-NL Expert

In opdracht van Systabo heeft Smits van Burgst als BREEAM-NL Expert de ontwikkeling van Distributie Centrum (DC) Huissen ondersteund. Vanaf het structuurontwerp tot aan de oplevering is veel aandacht besteed aan duurzaamheidsmaatregelen om de ambitie om een BREEAM-NL Excellent certificaat te behalen te verwezenlijken. Zowel energie- als waterbeheer zijn opgezet met het oog op maximale efficiëntie. Daarnaast is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd met betrekking tot de opwekking van duurzame energie, en er zijn energieprestatieberekeningen gemaakt voor zowel het kantoor als het warehouse. Het dak is volledig bedekt met PV-panelen, waardoor zonne-energie wordt benut voor de energiebehoeften van het pand. De verlichting is exclusief uitgevoerd met LED-armaturen. Zuinige sanitaire voorzieningen en tussenmeters in ruimtes waar water en/of energie wordt gebruikt, zijn geïnstalleerd om het gebruik te monitoren. Gedurende de ontwerp- en opleverfase is de uitvoering van de gebouwinstallaties gecontroleerd door een commissioning manager van Smits van Burgst. Hierbij is vastgesteld dat de installaties voldoen aan de criteria voor zowel energiegebruik als comfort. Dankzij de motivatie en inzet van alle projectpartners op diverse duurzaamheidsaspecten zoals energie en water, maar ook op andere gebieden zoals management, gezondheid, transport, materialen, afval, vervuiling, evenals landgebruik en ecologie, hebben we de Excellent score weten te behalen.

ABC Square en HelloWorld gebouwen op het Schiphol Trade Park (STP)

Locatie: Hoofddorp 
Opdrachtgever van SvB: Delta Development en VolkerWessels Logitics Development 
Opdracht: BREEAM-NL duurzaamheidscertificaten voor de ABC Square en HelloWorld gebouwen op het Schiphol Trade Park

In de jaren 2018 tot en met 2023 heeft Smits van Burgst als BREEAM-NL Expert het samenwerkingsverband tussen Delta Development en VolkerWessels Logistics Development bijgestaan bij het behalen van een reeks BREEAM-NL Excellent duurzaamheidscertificaten voor de ABC Square en HelloWorld gebouwen. Als onderdeel van een van de meest duurzame gebiedsontwikkelingen in Europa, is ABC Square het eerste gebouw dat op het Schiphol Trade Park (STP) bedrijventerrein is gerealiseerd. Samen met het zustergebouw zijn ABC Square en HelloWorld iconische gebouwen voor het gebied en trendsetters in duurzaam logistiek vastgoed voor Nederland. De gebouwen zijn volledig uitgerust met waterbesparende sanitaire voorzieningen en irrigatiesystemen, ecologische systemen voor planten en dieren, energie- en water-monitoring met submetering, energie-efficiënte liften en LED verlichting, moderne warmtepompsystemen en regenwaterzuivering. Door het lage energieverbruik van de gebouwen, in combinatie met het grote aantal zonnepanelen, is bovendien een netto positieve energieprestatie behaald.

TDD Luciagebouw Rotterdam in samenwerking met Stevens van Dijck

Locatie: Rotterdam 
Opdrachtgever van SvB: Stevens van Dijck 
Opdracht: Kansen en risico analyse met behulp van Technische Due Diligence (TDD)

Smits van Burgst heeft jarenlange ervaring met Technische Due Diligence (TDD) -onderzoeken voor kopers en verkopers. Het resultaat is een overzicht van alle technische aspecten binnen een vastgoedobject, dat inzicht geeft in de kansen en risico’s. Hieronder een voorbeeld van een door ons uitgevoerde TDD. Het pand, Stadhuisplein 16-38, ook wel bekend als het ‘Luciagebouw’, is gelegen in het hart van het belangrijkste winkelgebied van Rotterdam. Het gaat om een voormalig kantoorgebouw op de zuidkant van het Stadhuisplein, bekend om zijn vele bars en half overdekte terrassen. Het voormalige kantoorgebouw, gebouwd in 1955 naar een ontwerp van architect W.J. Fiolet, is gerenoveerd en omgevormd tot 11 commerciële eenheden op de begane grond en 218 studenten appartementen op de bovenste vloeren. Oorspronkelijk had het gebouw een kelder, begane grond en vier bovenste verdiepingen, maar om plaats te bieden aan het aantal appartementen, zijn twee extra verdiepingen met een lichtgewicht stalen frame toegevoegd. Elke nieuwe vloer is teruggezet vanaf de voorkant met ca. 3,5 meter om de schaduwinslag op het plein eronder te minimaliseren. De kelder is opgesplitst in een voor- en achtergedeelte, waarbij het voorste gedeelte is ingericht met verschillende voorzieningen voor de studenten zoals gemeenschappelijke ruimtes, een fietsenstalling en een wasserij. Tijdens de renovatie zijn het interieur en de installaties van het gebouw volledig gestript en vernieuwd waardoor zowel de interieurafwerkingen als de installaties in ‘nieuwstaat’ zijn teruggebracht. De energielabels voor de appartementen variëren van ‘E’ tot ‘B’, afhankelijk van hun exacte locatie binnen het gebouw. Deze beoordeling is redelijk tot gemiddeld voor dit type gebouw.

HMC Westeinde Den Haag

Locatie: Den Haag 
Opdrachtgever van SvB: Haaglanden Medisch Centrum Westeinde 
Opdracht: Uitvoeringsbegeleiding van de werktuigkundige installaties

Haaglanden Medisch Centrum (HMC) is eind juni 2020 gestart met de bouw van het nieuwe Moeder- en Kind Centrum aan de Lijnbaanzijde van locatie Westeinde. In dit moderne en comfortabele gebouw wordt de zorg voor (aanstaande) moeders, baby’s en kinderen zoveel mogelijk samen gebracht, waardoor er in de zorg nog meer rekening gehouden kan worden met de gezinssituatie van de patiënt. Zo kunnen moeder, partner en kind altijd bij elkaar zijn, ook als een van hen of zij beiden ziek zijn. De huisvesting van het MKC betreft 2 bouwlagen van circa 2200 vierkante meter. Het centrum kan worden bereikt door middel van een verbinding op de 2e en 3e verdieping van het bestaande gebouw. In dit centrum komen 14 verloskamers, waarvan 6 met bad, 4 triagekamers, 36 neo- / kraamkamers, 16 kinderkamers inclusief ondersteunende ruimten. Smits van Burgst heeft opdracht gekregen om de uitvoering van de werktuigkundige installaties te begeleiden.

UMC Utrecht Energielabels

Locatie: Utrecht 
Opdrachtgever van SvB: Universitair Medisch Centrum Utrecht 
Opdracht: Opstellen van Energielabels van 11 panden

Smits van Burgst heeft van diverse gebouwen op het terrein van het UMC Utrecht een energielabel gemaakt. De labels zijn ten behoeve van de kantoorfuncties van 11 panden gemaakt. Onder andere hebben we voor de volgende gebouwen een Energielabel gemaakt; Schoolgebouw, kantoren, Energiecentrum (kantoren) en kinderdagverblijf.

Heineken Experience Amsterdam

Locatie: Amsterdam 
Opdrachtgever van SvB: Ideal Projects 
Opdracht: Renovatie en nieuwbouw ten behoeve van de herinrichting van de Heineken Experience in Amsterdam

De basis van het project zit in het herstructureren van de entree van de Heineken Experience om de groeiende bezoekersaantallen goed te kunnen ontvangen in het gebouw. Hiervoor is op de plek van de bestaande paardenstal een nieuwe entreehal gebouwd en is de bestaande, monumentale entree aangepast. Tevens is het logistieke centrum aangepast, is er een dakterras gemaakt dat te bereiken is met een nieuwe lift en is de oude Moutzolder gerenoveerd. De installaties die binnen het pakket van Smits van Burgst vallen zijn de afvoer-, water en sanitaire installaties, de klimaatinstallatie, regeltechniek alsmede de elektrotechnische installaties, communicatie, (brand) beveiliging en de sprinklerinstallatie. Om dit allemaal te realiseren is Smits van Burgst bezig geweest in de vroegtijdige planvorming om de installatietechnische informatie aan te leveren, om hiermee de haalbaarheid van het project en de kaders vast te leggen. Daarnaast zijn in de ontwerpfase capaciteitsberekeningen gemaakt en zijn de installatie concepten uitgewerkt. In een bouwteam is samen met de aannemer de installatie verder uitgewerkt tot een tot uitvoering gereed ontwerp. In deze fase heeft Smits van Burgst de technische invulling, omvang en de installatieconcepten, alsmede de financiële kant bewaakt.

BREEAM-NL DC Waalwijk

Locatie: Eindhoven 
Opdrachtgever van SvB: VolkerWessels Logistics 
Opdracht: Begeleiding tijdens het BREEAM-proces bij het behalen van de BREEAM-NL score Very Good

Om een BREEAM-NL score Very Good te realiseren is een goede organisatie noodzakelijk om ontwerpaspecten en management te integreren in het plan. Samen met VolkerWessels Logistics Development is in een vroeg stadium een inventarisatie uitgevoerd om de BREEAM potentie te onderzoeken. In 2020 heef VolkerWessels Logistics Development definitief opdracht gegeven aan Systabo om een pand te realiseren met een BREEAM Very Good certificaat. Om het BREEAM-proces te sturen is Bas Rutgers van Smits van Burgst ingeschakeld als onafhankelijke BREEAM-expert. Mede dankzij de integrale aanpak waarbij de verschillende partijen gezamenlijk de ambities voor de credits vaststellen, zijn de BREEAM-aspecten naadloos in het ontwerp verwerkt. De nauwe samenwerking met een deels vrije rol voor de bouwer is hierin een belangrijke succesfactor geweest.

Tilburg University

Locatie: Tilburg 
Opdrachtgever van SvB: Rienks Bouwmanagement 
Opdracht: Nieuwbouw onderwijsgebouw

Op de campus van de Tilburg University wordt een nieuw onderwijsgebouw gerealiseerd. Het nieuwe onderwijsgebouw is nodig doordat het aantal studenten groeit en de manier waarop onderwijs gegeven wordt aan het veranderen is. In maart 2022 zijn de eerste voorbereidingen voor de bouw getroffen, de bouw zal tot ver in 2023 door gaan. Het nieuwe onderwijsgebouw bestaat uit vier bouwlagen en is ongeveer 33 meter breed, 33 meter lang en heeft een hoogte van ongeveer 21 meter. Tilburg University ontwikkeld het gebouw grotendeels in eigen beheer en heeft de ambitie om in samenwerking met de projectpartners Rienks Bouwmanagement en BAM (aannemer) een BREEAM-NL Outstanding duurzaamheidscertificaat te behalen. Rienks Bouwmanagement treed op als opdrachtgever van Smits van Burgst waarbij we als BREEAM-NL Expert de verantwoordelijkheid hebben voor het begeleiden en behalen van het BREEAM ontwerpcertificaat.

PI Haaglanden

Locatie: Den Haag 
Opdrachtgever van SvB: Rijksvastgoedbedrijf 
Opdracht: Uitbreiding van het bestaande Penitentiair Ziekenhuis

Smits van Burgst heeft in 2000 voor PI Haaglanden Ziekenhuis (voorheen PI Scheveningen) meegewerkt aan de uitbreiding van het bestaande Penitentiair Ziekenhuis. Hierbij is op de eerste verdieping een nieuwe verpleegafdeling gerealiseerd. Tevens voeren we sinds 2011 de onderhoudsbegeleiding ten behoeve van het RVB uit, waarbij er toezicht en controle wordt gehouden op de elektrotechnische- en werktuigkundige werkzaamheden, welke door de installateurs worden uitgevoerd.