Projecten

Uitgevoerde projecten door Smits van Burgst

Smits van Burgst is een middelgroot, onafhankelijk adviesbureau en is één van de toonaangevende ingenieursbureaus.  Zowel voor de overheid als bedrijven hebben we diverse projecten uitgevoerd. Hieronder volgt een overzicht van verschillende projecten waarin wij een rol hebben gespeeld. Omdat veel van onze projecten een vertrouwelijk karakter kennen is de projectomschrijving beperkt. Wilt u graag meer informatie ontvangen over desbetreffende opdracht, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

TDD Luciagebouw Rotterdam in samenwerking met Stevens van Dijck

Locatie: Rotterdam 
Opdrachtgever van SvB: Stevens van Dijck 
Opdracht: Smits van Burgst heeft jarenlange ervaring met technische due diligence (TDD-) onderzoeken voor kopers en verkopers

Smits van Burgst heeft jarenlange ervaring met technische due diligence (TDD) -onderzoeken voor kopers en verkopers. Het resultaat is een overzicht van alle technische aspecten binnen een vastgoedobject, dat inzicht geeft in de kansen en risico’s. Hieronder een voorbeeld van een door ons uitgevoerde TDD.Het pand, Stadhuisplein 16-38, ook wel bekend als het ‘Luciagebouw’, is gelegen in het hart van het belangrijkste winkelgebied van Rotterdam. Het gaat om een voormalig kantoorgebouw op de zuidkant van het Stadhuisplein, bekend om zijn vele bars en half overdekte terrassen. Het voormalige kantoorgebouw, gebouwd in 1955 naar een ontwerp van architect W.J. Fiolet, is gerenoveerd en omgevormd tot 11 commerciële eenheden op de begane grond en 218 studenten appartementen op de bovenste vloeren.Oorspronkelijk had het gebouw een kelder, begane grond en vier bovenste verdiepingen, maar om plaats te bieden aan het aantal appartementen, zijn twee extra verdiepingen met een lichtgewicht stalen frame toegevoegd. Elke nieuwe vloer is teruggezet vanaf de voorkant met ca. 3,5 m om de schaduwinslag op het plein eronder te minimaliseren. De kelder is opgesplitst in een voor- en achtergedeelte. Het voorste gedeelte t.b.v. voorzieningen voor de studenten (gemeenschappelijke ruimte, studieruimtes, fietsenstalling en wasserij).Tijdens de renovatie werden het interieur en de installaties van het gebouw volledig gestript en vernieuwd met als gevolg dat zowel de interieurafwerkingen als de installaties in ‘nieuwstaat’ zijn. De energielabels voor de appartementen variëren van ‘E’ tot ‘B’, afhankelijk van hun exacte locatie binnen het gebouw. Deze beoordeling is redelijk tot gemiddeld voor het type gebouw.

HMC Westeinde Den Haag

Locatie: Den Haag 
Opdrachtgever van SvB: Haaglanden Medisch Centrum Westeinde 
Opdracht: Uitvoeringsbegeleiding van de werktuigkundige installaties

HMC is eind juni 2020 gestart met de bouw van het nieuwe Moeder- en Kind Centrum aan de Lijnbaanzijde van locatie Westeinde. In dit moderne en comfortabele gebouw brengen we de zorg voor (aanstaande) moeders, baby’s en kinderen zoveel mogelijk samen, waardoor in de zorg nog meer rekening gehouden kan worden met de gezinssituatie van de patiënt. Zo kunnen moeder, partner en kind altijd bij elkaar zijn, ook als een van hen of zij beiden ziek zijn. De huisvesting van het MKC betreft 2 bouwlagen van circa 2200m2. Het centrum kan worden bereikt door een doorbraak op de 2e en 3e verdieping van het bestaande gebouw. In dit centrum komen 14 verloskamers, waarvan 6 met bad, 4 triagekamers, 36 neo- / kraamkamers, 16 kinderkamers inclusief ondersteunende ruimten. Smits van Burgst heeft opdracht gekregen om de uitvoering van de werktuigkundige installaties te begeleiden.

UMC Utrecht Energielabels

Locatie: Utrecht 
Opdrachtgever van SvB: Universitair Medisch Centrum Utrecht 
Opdracht: Opstellen van Energielabels van 11 panden

Smits van Burgst heeft van diverse gebouwen op het terrein van het UMC Utrecht een energielabel gemaakt. De labels zijn ten behoeve van de kantoorfuncties van 11 panden gemaakt. Onder andere hebben we voor de volgende gebouwen een Energielabel gemaakt; Schoolgebouw, kantoren, Energiecentrum (kantoren) en kinderdagverblijf.

HEINEKEN EXPERIENCE AMSTERDAM

Locatie: Amsterdam 
Opdrachtgever van SvB: Ideal Projects 
Opdracht: Renovatie en nieuwbouw ten behoeve van de herinrichting van de Heineken Experience in Amsterdam

De basis van het project zit in het herstructureren van de entree van de Heineken Experience om de groeiende bezoekersaantallen goed te kunnen ontvangen in het gebouw. Hiervoor wordt op de plek van de bestaande paardenstal een nieuwe entreehal gebouwd en wordt de bestaande, monumentale entree, aangepast. Tevens wordt het logistieke centrum aangepast, wordt een dakterras gemaakt dat middels een nieuwe lift ontsloten wordt en wordt de oude Moutzolder gerenoveerd. De installaties die binnen het pakket van Smits van Burgst vallen zijn de afvoer-, water en sanitaire installaties, de klimaatinstallatie, regeltechniek alsmede de elektrotechnische installaties, communicatie, (brand) beveiliging en de sprinklerinstallatie. De werkzaamheden van Smits van Burgst betreffen het vroegtijdig in de planvorming de installatietechnische informatie aanleveren om de haalbaarheid van het project en de kaders vast te leggen. Vervolgens zijn in de ontwerpfase de capaciteitsberekeningen gemaakt en zijn de installatie concepten uitgewerkt. In een bouwteam is de installatie verder uitgewerkt met de aannemer tot een uitvoering gereed ontwerp. In deze fase heeft Smits van Burgst de technische invulling, omvang en de installatieconcepten, alsmede de financiële kant bewaakt.

BREEAM-NL DC Waalwijk

Locatie: Eindhoven 
Opdrachtgever van SvB: VolkerWessels Logistics 
Opdracht: Begeleiding tijdens het BREEAM-proces bij het behalen van de BREEAM-NL score Very Good

Om een BREEAM-NL score Very Good te realiseren is een goede organisatie noodzakelijk om ontwerpaspecten en management te integreren in het plan. Samen met VolkerWessels Logistics Development is in een vroeg stadium een quicksan uitgevoerd om de BREEAM potentie te onderzoeken. In 2020 heef VolkerWessels Logistics Development definitief opdracht gegeven aan Systabo om een pand te realiseren met een BREEAM Very Good certificaat. Om het BREEAM-proces te sturen is Bas Rutgers van Smits van Burgst ingeschakeld als onafhankelijke BREEAM-Expert. Mede dankzij de integrale aanpak waarbij de verschillende partijen gezamenlijk de ambities voor de credits vaststellen, zijn de BREEAM-aspecten naadloos in het ontwerp verwerkt. De nauwe samenwerking met een deels vrije rol voor de bouwer is hierin een belangrijke succesfactor geweest.

Tilburg University

Locatie: Tilburg 
Opdrachtgever van SvB: Rienks Bouwmanagement 
Opdracht: Nieuwbouw onderwijsgebouw

Op de campus van de Tilburg University wordt een nieuw onderwijsgebouw gerealiseerd. Het nieuwe onderwijsgebouw is nodig omdat het aantal studenten groeit en de manier waarop onderwijs wordt gegeven verandert. In maart 2022 is met de voorbereiding van de bouw van het nieuwe onderwijsgebouw gestart en zal tot ver in 2023 doorgaan. Het nieuwe onderwijsgebouw bestaat uit vier bouwlagen en is ongeveer 33 meter breed, 33 meter lang en heeft een hoogte van ongeveer 21 meter. Tilburg University ontwikkeld het gebouw grotendeels in eigen beheer en heeft de ambitie om in samenwerking met de projectpartners Rienks Bouwmanagement en BAM (aannemer) een BREEAM-NL Outstanding duurzaamheidscertificaat te behalen. Rienks Bouwmanagement treed op als opdrachtgever van Smits van Burgst waarbij we als BREEAM-NL Expert de verantwoordelijkheid hebben voor het begeleiden en behalen van het BREEAM ontwerpcertificaat.

PI Haaglanden

Locatie: Den Haag 
Opdrachtgever van SvB: Rijksvastgoedbedrijf 
Opdracht: Uitbreiding van het bestaande Penitentiair Ziekenhuis

Smits van Burgst heeft in 2000 voor PI Haaglanden Ziekenhuis (voorheen PI Scheveningen) meegewerkt aan de uitbreiding van het bestaande Penitentiair Ziekenhuis. Hierbij is op de eerste verdieping een nieuwe verpleegafdeling gerealiseerd. Tevens voeren we sinds 2011 de onderhoudsbegeleiding ten behoeve van het RVB uit, waarbij er toezicht en controle wordt gehouden op de elektrotechnische- en werktuigkundige werkzaamheden, welke door de installateurs worden uitgevoerd.