Beheer en Onderhoud

Beheer en Onderhoud

Technische installaties zijn kostbare kapitaalgoederen die behoorlijke investeringen vergen. Het is daarom van cruciaal belang dat gedurende de gebruiksperiode van deze installaties de juiste aandacht wordt besteed. Uit ervaring blijkt dat adequaat en systematisch onderhoud aanzienlijk kan bijdragen aan de verlenging van de levensduur van technische installaties. Bovendien kan een goed onderhoudsbeheer aanzienlijke kostenbesparingen opleveren.

Het opstellen van een beheer- en onderhoudsstrategie, het effectief inrichten van de organisatie op tactisch en operationeel niveau, en het selecteren van passende contractvormen dragen bij aan het beheersen van onderhoudskosten. De onderhoudsstrategie wordt nauwkeurig afgestemd op het beoogde doel. Een grondige analyse van operationele risico’s en naleving van wet- en regelgeving biedt inzicht in potentiële zwakke punten in bestaande processen.

Smits van Burgst heeft al geruime tijd geleden deze behoeften onderkend en een specifieke discipline voor Beheer en Onderhoud opgericht, wat zich vertaald in meer dan 25 jaar ervaring. De activiteiten omvatten praktisch alle aspecten van het beheer en onderhoud van utiliteitsgebouwen.

Met de discipline Beheer en Onderhoud toont Smits van Burgst niet alleen haar toegevoegde waarde tijdens het ontwerp en de bouw, maar ook haar serieuze en professionele betrokkenheid bij het gebruik en de instandhouding van het gebouw en de bijbehorende installaties.

De volgende diensten behoren tot onze dagelijkse activiteiten:

 • Strategische beleidsadviezen
 • Adviseren over het dagelijks onderhoud
 • Controleren van het uitgevoerde onderhoud
 • Compliance analyse
 • Opstellen van onderhoudscontracten
 • Opnieuw (Europees) aanbesteden van onderhoud
 • Opstellen (Duurzame) Meerjaren Onderhoudsplan ((D)MJOP)
 • Uitvoeren van BOEI® inspecties
 • Gebouwprestatie optimalisatie
 • Opstellen legionella risico-inventarisaties en beheerplannen
 • Opstellen EPA-U labels en maatwerkadviezen
 • Energie audits
 • Veiligheidskeuringen
 • Keuringen van hoog- en laagspanningsinstallaties (NEN 3140)
 • Opstellen werkomschrijvingen en bestekken t.b.v. vervangingen
 • Directievoering tijdens uitvoering, montage-inspectie, oplevering en nazorg
 • Levensduuranalyses en levenscycluskosten optimalisatie (i.c.m. ontwerp)
 • Leveren van tijdelijke capaciteit en opzichters