Beheer en Onderhoud

Beheer en Onderhoud

Technische installaties zijn kostbare kapitaalgoederen die behoorlijke investeringen vergen. Het is daarom belangrijk dat deze installaties tijdens de gebruiksfase de juiste aandacht krijgen. De ervaring leert dat goed en systematisch onderhoud de levensduur van technische installaties aanzienlijk kan verlengen. Daarnaast kan het goed bijhouden van het onderhoud voor beduidende vermindering van de onderhoudskosten zorgen.

Door het opstellen van een beheer en onderhoudsstrategie, het op tactisch en operationeel niveau op de juiste wijze inrichten van de organisatie en de contractvormen worden de onderhoudskosten beheersbaar. De wijze van onderhoud is afgestemd op het beoogde doel. Een analyse van de operationele risico’s en het controleren op het voldoen aan wet- en regelgeving geeft inzicht in de zwakke plekken van bestaande processen.

Smits van Burgst heeft reeds lang geleden deze belangen onderkend en een specifieke discipline Beheer en Onderhoud geformeerd, met al meer dan 25 jaar ervaring. De activiteiten omvatten praktisch alle aspecten van beheer en onderhoud van utiliteitsgebouwen.

Met de discipline Beheer en Onderhoud toont Smits van Burgst, naast haar toegevoegde waarde bij het ontwerp en tijdens de bouw, ook een serieuze en professionele betrokkenheid bij het gebruik en instandhouding van het gebouw en bijbehorende installaties.

De volgende diensten behoren tot onze dagelijkse activiteiten:

 • Strategische beleidsadviezen
 • Adviseren over het dagelijks onderhoud
 • Controleren van het uitgevoerde onderhoud
 • Compliance analyse
 • Opstellen van onderhoudscontracten
 • Opnieuw (Europees) aanbesteden van onderhoud
 • Opstellen (Duurzame) Meerjaren Onderhoudsplan ((D)MJOP)
 • Uitvoeren van BOEI® inspecties
 • Gebouwprestatie optimalisatie
 • Opstellen legionella risico-inventarisaties en beheerplannen
 • Opstellen EPA-U labels en maatwerkadviezen
 • Energie audits
 • Veiligheidskeuringen
 • Keuringen van hoog- en laagspanningsinstallaties (NEN 3140)
 • Opstellen werkomschrijvingen en bestekken t.b.v. vervangingen
 • Directievoering tijdens uitvoering, montage-inspectie, oplevering en nazorg
 • Levensduuranalyses en levenscycluskosten optimalisatie (i.c.m. ontwerp)
 • Leveren van tijdelijke capaciteit en opzichters