Raadgevend Ingenieursbureau

Raadgevend Ingenieursbureau

Het installatieadvies vormt voor Smits van Burgst één van de belangrijkste werkgebieden waarin zij zich beweegt.
De complete levenscyclus van installaties is bij Smits van Burgst in goede handen. Het organisatieproces wordt beheerd binnen het kwaliteitssysteem, dat is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015.
Binnen het bureau is een grote mate van deskundigheid opgebouwd inzake milieu- en energievriendelijk ontwerpen, waarbij naast de gedegen ervaring, onder andere de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

 • Duurzaam bouwen
 • Geïntegreerd ontwerpen
 • Innovatieve technieken

 

Wij zien het als onze taak installaties niet onnodig gecompliceerd te maken en bij het ontwerp goede aandacht te schenken aan het beheer en onderhoud.
Bij de samenstelling van het installatieadvies wordt gebruik gemaakt van “state-of-the-art“ apparatuur en programmatuur voor het berekenen, tekenen, modelleren en simuleren.

De volgende diensten behoren tot onze dagelijkse activiteiten:

 • Installatie ontwerp (o.a. Conceptueel ontwerpen, Lean bouwen, Trias Energetica)
 • Ramen en begroten
 • Studies en onderzoek
 • Projectmanagement
 • Commissioning
 • BREEAM nieuwbouw en bestaande bouw en gebruik
 • Greencalc+ berekeningen
 • EPC-/EPG-berekeningen
 • Thermografisch onderzoek
 • Technische berekeningen (o.a. temperatuuroverschrijding / gebouwsimulatie)
 • EPA-U labels en maatwerkadvies
 • BIM modelleren (Bouwwerk Informatie Model)
 • Omgevingsvergunning (Wabo)
 • Life Cycle kostenanalyses